วันพฤหัสบดี ที่ 6 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 35 โดย รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก นำชุดแพทย์เคลื่อนที่ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน พื้นที่ประสบเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากจาก พายุ “ซินลากู” ณ ตำบลฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

“เพราะภัยพิบัติไม่เคยเลือกวันและเวลา พร้อมดูแลประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง”

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 35 โดย รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก นำชุดแพทย์เคลื่อนที่ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน พื้นที่ประสบเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากจาก พายุ “ซินลากู” ณ ตำบลฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2563 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 35 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก นำชุดแพทย์เคลื่อนที่ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับประชาชน ในพื้นที่ประสบเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก ณ อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นพื้นที่ที่ห่างจากด่านภูดู่ พรมแดนไทย-ลาว ประมาณ 50 กิโลเมตร ซึ่งเกิดจาก พายุ “ซินลากู” ที่เคลื่อนผ่านทางภาคเหนือของประเทศไทย ทำให้เขื่อนกันน้ำเกิดความเสียหายอย่างหนัก ทำให้น้ำท่วมเข้าบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหาย 83 หลังคาเรือน

มีการให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย ดูแลสภาวะความเครียด มอบยาสามัญประจำบ้าน แจกแอลกอฮอล์เจลล้างมือที่ผลิตโดยโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก แนะนำการล้างมือทุกๆครั้งที่มีโอกาส ด้วยการล้างมือ 7 ขั้นตอน ตลอดจนก่อกำแพงกั้นน้ำ และทำความสะอาดตามบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยดังกล่าวอีกด้วย

20:41 Digitols Studio รูป