วันพฤหัสบดี ที่ 6 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 37 เตรียมพร้อมทหารจิตอาสาภัยพิบัติ กำลังพล อุปกรณ์เครื่องมือ พร้อมให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์จากภัยพิบัติทางธรรมชาติให้ประชาชนเชียงราย

บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 37 เตรียมพร้อมทหารจิตอาสาภัยพิบัติ กำลังพล อุปกรณ์เครื่องมือ พร้อมให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์จากภัยพิบัติทางธรรมชาติให้ประชาชนเชียงราย

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2563 เวลา 18.30 น. พลตรี สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37/ ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 37 สั่งการให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 37 /ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย, ทหารจิตอาสาภัยพิบัติเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยอุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนระดับ 3 ชินลากู ซึ่งพายุดังกล่าวส่งผลกระทบทำให้เกิดพายุฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม ในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

โดยได้ทำการเตรียมความพร้อมทางด้านอุปกรณ์, เครื่องมือ และกำลังพล ไว้ในที่ตั้งของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 37 /ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพัฒนามณฑลทหารบกที่ 37 จำนวน 22 นาย และกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย, ทหารจิตอาสาภัยพิบัติ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจำนวน 15 นาย รวมทั้งสิ้น 37 นาย พร้อมออกให้ความช่วยเหลือในทันที บริเวณหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย


20:49 Nara@Isara Christian รูป