วันเสาร์ ที่ 26 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ทหารจิตอาสาภัยพิบัติกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์ฯ เร่งลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนผู้ประสบภัย จากมวลน้ำไหลทะลักเข้าท่วมในพื้นที่อำเภอแม่สรวย

“เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ” ทหารจิตอาสาภัยพิบัติกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์ฯ เร่งลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนผู้ประสบภัย จากมวลน้ำไหลทะลักเข้าท่วมในพื้นที่อำเภอแม่สรวย

หมวดบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 37 จัดกำลังจากกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นำทหารจิตอาสาภัยพิบัติพร้อมยุทโธปกรณ์และยานพาหนะ ร่วมกับ เทศบาลตำบลแม่สรวย และเทศบาลตำบลเวียงสรวย

ให้การช่วยเหลือฟื้นฟูบ้านเรือนราษฎร สถานที่ พัฒนาทำความสะอาด และฉีดล้างดินโคลน น้ำที่ท่วมขัง หลังมวลน้ำป่าไหลทะลักท่วมจะอิทธิพลฝนตกหนัก ของพายุโซนร้อน ชินลากู ตลอดจนทำแนวกระสอบทรายให้กับประชาชนในหมู่บ้านที่ประสบอุทกภัยเพื่อเป็นการป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ บริเวณบ้านร้องเฮี้ย หมู่ 7 ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย


19:34 Nara@Isara Christian รูป