วันอาทิตย์ ที่ 20 เดือนกันยายน คศ.2020

 “ โครงการรณรงค์ตามมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อใน จังหวัดพิจิตร ” มทบ.36 ร่วมกับ อบจ.พิจิตร ดำเนินโครงการรณรงค์ตามมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อใน จว.พ.จ.

“ โครงการรณรงค์ตามมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อใน จังหวัดพิจิตร ”มทบ.36 ร่วมกับ อบจ.พิจิตร ดำเนินโครงการรณรงค์ตามมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อใน จว.พ.จ.

เมื่อ 6 ส.ค. 63 มทบ.36 จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมโครงการรณรงค์ตามมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อในพื้นที่ จว.พ.จ. ร่วมกับ อบจ. พ.จ. , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา ตามมาตรการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) โดยได้ร่วมกันล้างทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ณ ที่วัดมงคลทับคล้อ , วัดป่าเรไลย์ , วัดทรงธรรม , วัดทับคล้อ ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จว.พ.จ. การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

14:11 Nara@Isara Christian รูป