วันเสาร์ ที่ 26 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

เพชรบุรี- หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. ช่วยเหลือชาวบ้านอำเภอท่ายาง อย่างใกล้ชิด

เพชรบุรี- หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. ช่วยเหลือชาวบ้านอำเภอท่ายาง อย่างใกล้ชิด

เมื่อเวลา9.30น.วันที่6 สิงหาคม 2563 นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. ณ ชุมชนบ้านเขากระจิว หมู่ 6 ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายประทีป นทีทวีวัฒน์ นายอำเภอท่ายาง นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นาย แพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนายอมรเทพ บุตรกตัญญู หัวหน้าคณะเเพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.และนางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง คณะแพทย์ ผู้นำชุมชน ประชาชน นักเรียน เข้าร่วมจำนวนมาก

ซึ่งการออกหน่วยเคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งนี้ มีผู้มาใช้บริการ ทั้งเข้ารับการรักษาโรคทั่วไป ตรวจสุขภาพฟัน การแพทย์แผนไทย
นอกจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้ซักถาม แสดงความห่วงใยประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
โดยการจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อตอบสนองพระปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ในการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสุขภาพอนามัย ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคแก่ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ในท้องถิ่นทุรกันดาร เส้นทางห่างไกลการคมนาคมและ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์วรขัติยราชนารี

กสิพล ศิริลาภ -เพชรบุรี