วันอาทิตย์ ที่ 20 เดือนกันยายน คศ.2020

กระทรวงวัฒนธรรมติดตามผลการดำเนินงานสร้างความเข้มแข็งของพลัง บวร บ้านดอนแร่ ที่บริเวณวัดนาหนอง ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี.

จ.ราชบุรี/กระทรวงวัฒนธรรมติดตามผลการดำเนินงานสร้างความเข้มแข็งของพลัง บวร บ้านดอนแร่ ที่บริเวณวัดนาหนอง ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี.

เมื่อวันที่6ส.ค.2563นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานการสร้างความเข้มแข็งของพลัง บวร บ้าน วัด โรงเรียน โดยนายชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรี กล่าวรายงานพร้อมด้วยหน่วยงานสำนักงานวัฒนธรรม จ.ราชบุรี ให้การต้อนรับ ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเกี่ยวข้องกับโครงการ บวร อันได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียนในชุมชนทั่วประเทศ ในส่วนของบ้านดอนแร่ ต.ดอนแร่อ.เมือง จ.ราชบุรี

เป็นส่วนหนึ่งของการนำร่องจังหวัดละ 1 ชุมชน รวมทั้งหมด 76 ชุมชนและพร้อมที่จะขยายออกไปสู่ชุมชนต่างๆอีก 1.000 ชุมชน โดยเฉพาะชุมชนที่มีความโดดเด่นใน 3 มิติคือ ศาสนา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประเพณีวัฒนธรรม ในส่วนของชุมชนบ้านดอนแร่ เป็นชุมชนที่มีเชื้อสาย ไทย- ยวน มีการสืบทอดทางประเพณีและวัฒนธรรมตลอดจนความเป็นอยู่อย่างคู่ขนาน บ้าน วัด โรงเรียน นอกจากนี้ยังมีศูนย์กลางของการผลิตผ้าทอพื้นเมืองของชุมชน ตลอดจน อาหาร การกิน อย่างครบวงจร แบบพึ่งพาตนเอง ด้วยการค้าขายสินค้านาๆชนิดออกสู่ตลาดสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างเข้มแข็ง โอกาสเดียวกัน รมว.กระทรวงวัฒนธรรม ได้เยี่ยมชมศูนย์ทอผ้าไท-ยวน บริเวณรอบวัดนาหนอง ในครั้งนี้ด้วยทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างสนับสนุนให้ชุมชนได้พนึกพลังสร้างความเข้มแข็งสามารถนำไปสู่การพัฒนา การอนุรักษ์ การต่อยอดทางเศรษฐกิจชุมชนให้เข้าสู่ระบบพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 3 แห่งบ้าน วัด โรงเรียน ในชุมชนสู่ระดับประเทศต่อไปในอนาคต.

สุพจน์ วรสหวัฒน์/จ.ราชบุรี