วันเสาร์ ที่ 26 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จังหวัดร้อยเอ็ด…อำเภอเมืองสรวง จัดงานผ้าไหมชั้นดี อำเภอเมืองสรวง 41 ปี ใต้ร่มพระบารมี เทิดไท้ 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จังหวัดร้อยเอ็ด…อำเภอเมืองสรวง จัดงานผ้าไหมชั้นดี อำเภอเมืองสรวง 41 ปี ใต้ร่มพระบารมี เทิดไท้ 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่(6 สิงหาคม 2563) เวลา 10.30 น. นายสุวัฒน์ เบ้าจังหาร นายอำเภอเมืองสรวง เป็นประธานเปิด งานผ้าไหมชั้นดี อำเภอเมืองสรวง 41 ปี ใต้ร่มพระบารมี เทิดไท้ 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนาง นวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ดร.สุมาลัย ศิริพานิช ประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และชาวอำเภอเมืองสรวง เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ล้วนแต่แต่งกายด้วยชุดผ้าไหมไทยอีสาน
นายสุวัฒน์ เบ้าจังหาร นายอำเภอเมืองสรวง กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563

และส่งเสริมเอกลักษณ์และรักษาวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวไทย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลผลิตการเกษตรและผ้าไทย/ผ้าไหม ของอำเภอเมืองสรวง ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย อันจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของอำเภอเมืองสรวงตลอดจนส่งเสริมความรักความสามัคคีของชาวอำเภอเมืองสรวง ในโอกาสจัดตั้งอำเภอครบ 41 ปี
กิจกรรม ประกอบด้วย การออกร้านนิทรรศการผ้าไทย/ผ้าไหม และผลิตภัณฑ์ OTOP นิทรรศการผลผลิตทางการเกษตร นิทรรศการ/การแสดงของวิทยาลัยผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคูเมือง การแสดงผลงานด้านสาธารณสุข กิจกรรมเดินแบบผ้าไทย/ผ้าไหม กิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา การประกวดสวนครัวพอพียงจำลอง การประกวดสำรับอาหารอีสาน การประกวดกบใหญ่ และใข่(เป็ด)โต และการแข่งขันทอดแห (ให้เป็นวงกลมที่สุด)

///////////ขอบคุณเครดิต//
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด
ศรีไพร ทูลธรรม:อัพเดตสถานการณ์ข่าว/รายงาน