วันเสาร์ ที่ 26 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ทหารจิตอาสาชุดช่าง กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 ร่วมกับ เทศบาลตำบลนานกกก สร้างห้องสุขาห้องน้ำ ให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ห่างไกล

ทหารจิตอาสาชุดช่าง กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 ร่วมกับ เทศบาลตำบลนานกกก สร้างห้องสุขาห้องน้ำ ให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ห่างไกล

ชุดช่างทหารจิตอาสาพระราชทาน กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 ร่วมกับ เทศบาลตำบลนานกกก, อำเภอลับแล และประชาชนจิตอาสา ร่วมทำการสร้างห้องน้ำให้กับนาง สา ใจหล้า บ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ 1 ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในการดำเนินชีวิตประจำวัน อีกทั้งสภาพความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก พื้นที่อาศัยอยู่ห่างไกลชุมชน ไม่มีเส้นทางรถยนต์ยานพาหนะเข้าถึง จึงจำเป็นต้องใช้กำลังพลทหารจิตอาสาพระราชทานขนอุปกรณ์สำหรับการก่อสร้างต่างๆ เข้าพื้นที่ด้วยการเดินเท้า เนื่องจากห้องน้ำเก่าชำรุดทรุดโทรม อีกทั้งไม่ถูกสุขอนามัย มีความคืบหน้าของการดำเนินการ 50%

ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับสภาพความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น
18:41 Nara@Isara Christian รูป