วันอาทิตย์ ที่ 20 เดือนกันยายน คศ.2020

ทหารจิตอาสาภัยพิบัติ กองพันทหารม้าที่ 15 ประสานความร่วมมือฝ่ายปกครองอำเภอเวียงสา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยสะพานชำรุด ตั้งรถครัวสนามปรุงอาหารสดใหม่แจกจ่ายประชาชนผู้ประสบภัย

ทหารจิตอาสาภัยพิบัติ กองพันทหารม้าที่ 15 ประสานความร่วมมือฝ่ายปกครองอำเภอเวียงสา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยสะพานชำรุด ตั้งรถครัวสนามปรุงอาหารสดใหม่แจกจ่ายประชาชนผู้ประสบภัย
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 38 นำทหารจิตอาสาภัยพิบัติ และทหารจิตอาสาพระราชทานชุดครัวสนามจาก กองพันทหารม้าที่ 15 กรมทหารม้าที่ 2 ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 38, ฝ่ายปกครองอำเภอเวียงสา, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สาขา นาน้อย, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาภัยพิบัติในพื้นที่ เร่งให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก เป็นเหตุให้เกิดสะพานขาดชำรุดในพื้นที่บ้านวนาไพร ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยได้ดำเนินการวางคานสะพาน และนำแตะไม้ไผ่สานวางปูเป็นพื้นผิวสะพาน ทำราวสะพาน และได้ดำเนินการสร้างสะพานชั่วคราว(สะพานแตะไม้ไผ่สาน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถเปิดให้ประชาชนใช้เดินทางสัญจรผ่านได้ (การเดินเท้า และรถจักรยานยนต์)

ส่วน ทหารจิตอาสาพระราชทาน จัดชุดครัวสนามประกอบอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัยและผู้ร่วมดำเนินการสร้างสะพานชั่วคราว จำนวน 200 กล่องทั้งนี้ในช่วงบ่าย นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดน่าน เดินทางมาตรวจเยี่ยมการก่อสร้างสะพานชั่วคราว(สะพานแตะไม้ไผ่สาน) พร้อมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ด้วย ณ บ้านวนาไพร ตำบลน้ำมวบ อำเเวียงสา จังหวัดน่าน

โดยหน่วยได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย, ทหารจิตอาสาภัยพิบัติ เตรียมความพร้อม ณ ที่ตั้งหน่วย สำหรับการให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติและสถานการณ์ฉุกเฉินอื่นๆ เมื่อมีการประสานงานร้องขอ
18:42 Nara@Isara Christian รูป