วันอาทิตย์ ที่ 20 เดือนกันยายน คศ.2020

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานตู้เก็บเสมหะความดันลบ ห้องคลีนรูม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดพังงา เพื่อใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วยโควิด-19

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานตู้เก็บเสมหะความดันลบ ห้องคลีนรูม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดพังงา เพื่อใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วยโควิด-19

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. ที่อาคาร ARI โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์ อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดพังงา เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีนายเทอดศักดิ์ บุณยขจร รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา รองศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ นายนเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้าร่วมในพิธีมอบครั้งนี้

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประธานในพิธี ได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพร ถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และประกอบพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน แก่โรงพยาบาลใน จังหวัดพังงา
นายเทอดศักดิ์ บุณยขจร รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา กล่าวว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้ง “กองทุน ชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ )” เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด –19 ต่อมาได้พระราชทานพระราชานุมัติให้มูลนิธิชัยพัฒนาใช้งบประมาณจาก “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 ฯ” จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น โดยเริ่มด้วยการจัดหาเครื่องมือป้องกันให้บุคลากรทางการแพทย์ก่อน เพราะบุคลากรทางการแพทย์เปรียบเสมือนหน่วยหน้า และเป็นกำลังหลักในการดูแลรักษาผู้ป่วย จึงได้พระราชทาน “ตู้เก็บเสมหะความดันลบ”(Negative Pressure Isolate Room) และห้องคลีนรูมสำหรับตรวจรักษาผู้ป่วยความดันลบ (Negative Pressure) พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานในการรักษาผู้ป่วยโควิด –19 โดยทรงให้จัดรูปแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละโรงพยาบาล ซึ่งห้องคลีนรูมสำหรับตรวจรักษาผู้ป่วยความดันลบ (Negative Pressure) นี้ จัดสร้างโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดยได้พระราชทานแก่โรงพยาบาล 10 แห่งในจังหวัดพังงา ประกอบด้วย โรงพยาบาลพังงา และ โรงพยาบาลตะกั่วป่า โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์, โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์, โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒน์, โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์, โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง, โรงพยาบาลทับปุด, โรงพยาบาลบางไทร และศูนย์การแพทย์เขาหลัก เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19

รองศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้สาธิตและบรรยายสรุปการทำงานของห้องคลีนรูมสำหรับตรวจรักษาผู้ป่วยความดันลบ (Negative Pressure) ดังนี้ ห้องคลีนรูมสำหรับตรวจรักษาผู้ป่วยความดันลบ (Negative Pressure) จะใช้เพื่อรองรับการให้บริการตรวจรักษาดูแลผู้ป่วยที่สงสัยติดเชื้อ COVID-19 ให้การรักษาแบบมีระยะห่างระหว่างผู้ป่วยและผู้ให้บริการรักษา ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อสุขภาพของทั้งผู้ป่วยและผู้ให้บริการรักษา อีกทั้งยังช่วยป้องกันและควบคุมโรค ให้กับประชาชนผู้มารับการบริการในโรงพยาบาล ช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง เช่นผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ, ผู้ป่วยโรคมะเร็ง และกลุ่มผู้ป่วยทั่วไป ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวสอดรับกับมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัดซึ่งเป็นมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 ที่ได้ผลดีที่สุด และช่วยลดความเสี่ยงในการทำงานให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในระยะยาว ที่คำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของบุคลากรทางการแพทย์และผู้รับบริการ
นอกจากนี้ยังได้พระราชทาน“ตู้เก็บเสมหะความดันลบ”(Negative Pressure Isolate Room) จำนวน 7 ตู้ ให้แก่โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์, โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์, โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒน์, โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์, โรงพยาบาลทับปุด, โรงพยาบาลบางไทร และศูนย์การแพทย์เขาหลัก ซึ่งตู้เก็บเสมหะความดันลบ ช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อระหว่างการตรวจวินิจฉัย สำหรับใช้ตรวจวินิจฉัย (Swab) โดยไม่ต้องสัมผัส โดยตรงกับผู้ป่วย และพระราชทานวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย/ ชุดป้องกันเชื้อ (PPE) จำนวน 2,992 ชุด ,หน้ากาก Surgical Mask จำนวน 6,800 ชิ้น, หน้ากาก KN95 จำนวน 1,150 ชิ้น, หน้ากาก N95 จำนวน 470 ชิ้น , ถุงมือ ขนาดกลาง จำนวน 45 กล่อง, ถุงมือขนาดใหญ่ จำนวน 45 กล่อง, แอลกอฮอล์ เจล จำนวน 60 ขวด, สเปรย์หน้ากากผ้ากรองฝุ่น จำนวน 18 กล่อง และเครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 2 เครื่อง
ซึ่งการได้รับพระราชทาน“ตู้เก็บเสมหะความดันลบ”(Negative Pressure Isolate Room) และห้องคลีนรูมสำหรับตรวจรักษาผู้ป่วยความดันลบ (Negative Pressure)และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในครั้งนี้ ยังความปลาบปลื้ม และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อย่างหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนประชาชนทั่วไปในจังหวัดพังงา