วันเสาร์ ที่ 26 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

(มีคลิบ) “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” ปางช้างแม่สา เชียงใหม่ นำช้าง 10 เชือก พร้อมชนเผ่าและนักท่องเที่ยว ลงดำนาปลูกข้าวเหนียว เพื่อเป็นอาหารให้ช้าง พื้นที่ 5 ไร่

ปางช้างแม่สา เชียงใหม่ นำช้าง 10 เชือก พร้อมชนเผ่าและนักท่องเที่ยว ลงดำนาปลูกข้าวเหนียว เป็นอาหารให้ช้าง ในพื้นที่ 5 ไร่ “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” ประหยัดค่าใช้จ่าย นำมาเป็นอาหารให้ช้าง และยังใช้มูลช้างมาเป็นบำรุงดินในการปลูกข้าว

ปางช้างแม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ นำพนักงานชนเผ่าดาราอัง (“ปะหล่อง”) และชนเผ่ากะเหรี่ยง ควาญช้าง นักท่องเที่ยว ไม่ต่ำกว่า 50 คน พร้อมช้าง อีก 10 เชือก ลงย่ำดำนา และปลูกข้าวเหนียวพันธุ์สันป่าตองในนาข้าว บริเวณหมู่บ้านโต้งหลวง ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อนำมาเป็นอาหารเสริม ใส่กล้วย อ้อย และเกลือ ผลไม้ต่างๆ เพื่อนำข้าวเหนียวมานึ่ง เลี้ยงช้าง จึงยังต้องการข้าวเหนียว ในการเลี้ยงช้าง อย่างน้อย วันละ 1 กระสอบ จึงได้จัดกิจกรรมปลูกข้าวเหนียว “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” เพื่อลดค่าใช้จ่าย หลังจากสถานการณ์โควิคระบาด ปางช้างแม่สา ต้องปิดกิจการชั่วคราว และเมื่อรัฐบาล ประกาศปลดล็อคเฟส 4 จึงกลับมาเปิดใหม่ แต่งดการแสดงช้าง และการนั่งบนแหย่งหลังช้าง หันมาปลดโซ่ เลี้ยงช้างอย่างเป็นอิสระ และให้อยู่อย่างธรรมชาติ อีกทั้งปางช้างแม่สา ยังเปิดให้เข้าชมฟรี แต่ขอให้นักท่องเที่ยว ซื้ออาหารป้อนให้ช้าง

นางอัญชลี กัลมาพิจิตร ผู้บริหารปางช้างแม่สาบอกว่า การปลูกข้าวครั้งนี้ ยังใช้มูลช้างเป็นมูลดินอินทรีย์ บำรุงดิน เพื่อให้ต้นข้าวเจริญเติบโตด้วย ปัจจุบัน ปางช้างแม่สา มีช้างมากถึง 76 เชือก ใช้หญ้าเป็นอาหารหลัก มากถึง 15 ตันต่อวัน หรือมากถึงร้อยละ 70 และอาหารเสริมเป็นข้าวเหนียวนึ่ง ปั้นก้อนใส่เกลือ กล้วย อ้อย หรือผลไม้อีกร้อยละ 30 จึงต้องปลูกข้าวเหนียว เพื่อเป็นการลดต้นทุน และยังเป็นการเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติด้วย.

ทรงวุฒิ ทับทอง