วันอาทิตย์ ที่ 20 เดือนกันยายน คศ.2020

สำนักงานขนส่งจ.เชียงใหม่ ประมูลป้ายทะเบียนสวยครั้งที่ 26 หมวดอักษร “งข” นำรายได้กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน” 30,528,666 บาท

สำนักงานขนส่งจ.เชียงใหม่ ประมูลป้ายทะเบียนสวยครั้งที่ 26 หมวดอักษร “งข” นำรายได้กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน” 30,528,666 บาท

เมื่อระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2563

เมื่อระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2563 นายธานี สืบฤกษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 26 หมวดอักษร งข “เงินทองไหลมา ขุมทรัพย์มั่งมี” ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ ปลัดอาวุโส ให้การต้อนรับ มีสื่อมวลชนและประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก

นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2563 สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประมูลทะเบียนรถเลขสวยของจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 26 มียอดรวมหมวดอักษร งข จำนวน 12,037,000 เลขค้างชำระนำออกประมูลใหม่ จำนวนเงิน 18,491,666 บาท ยอดรวมทั้งหมด 30, 528,666 บาท

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้บริหารกรมการขนส่งทางบกและจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนให้การจัดการประมูลทะเบียนรถเลขสวยในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เข้าร่วมประมูลที่ได้เสียสละเวลาและร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนน และรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง