วันอาทิตย์ ที่ 20 เดือนกันยายน คศ.2020

พะเยา ชมความงามองค์พระธาตุพระนั่งดิน

พะเยา ชมความงามองค์พระธาตุพระนั่งดิน

วันที่ 10 สิงหาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายในบริเวณวัดพระนั่งดิน เลขที่45หมู่7 ตำบลเวียงอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยา ได้มี ชาวบ้านทั้งในและนอกพื้นที่ตลอดจนต่างจังหวัดต่างพากันนำดอกไม้ธูปเทียน มากราบไหว้ขอพร พระเจ้านั่งดิน และองค์พระธาตุพระเจ้านั่งดิน ที่มีศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่เคารพนับถือ ของชาวบ้านทั้งในและต่างจังหวัดพะเยา ที่มีความสวยงามที่ไม่เหมือนใคร โดย องค์พระธาตุพระนั่งดิน มีแปดเหลี่ยมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ไว้ และ มีองค์พระพุทธรูปพระเจ้านั่งดิน จำลอง เนิ้อทองเหลือง ประดับล้อมรอบแต่ละเหลี่ยม-เหลี่ยมละ 3องค์ มี3ชั้น ชั้นละ 3องค์ รวม 24 องค์ และมีกระจกปิดไว้ โดยองค์พระธาตุพระนั่งดินทาด้วยสีทองประดับด้วยแก้ว และมีซุ้มประตูโขง 8ด้านประดับด้วยแก้วสีต่างๆ อย่างสวยงาม โดยองค์พระธาตุวัดพระนั่งดินสูง25เมตรฐานกว้าง15เมตร

นายจันทร์ ขันธสีมา ไวยาวัจกรวัดพระนั่งดินกล่าวว่า องค์พระธาตุพระนั่งดินทางพระราชปริยัติเจ้าคณะจังหวัดพะเยา,พระครูอภิวัฒนกิตติ์ เจ้าอาวาสวัดพระนั่งดิน พร้อมด้วย ชาวบ้านทั้งในและนอกพื้นที่อำเภอเชียงคำ ตลอดจนต่างจังหวัด ได้ร่วมใจกันสร้างขึ้นเมื่อปี 2557 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดจนจนเป็นที่เคารพสักการะ บูชาของพุทธศาสนิกชน ควบคู่กับ พระพุทธ รูปพระเจ้านั่งดิน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปโบราณ ที่มีอายุ กว่า 2500 ปี

วัดพระเจ้านั่งดิน พระประธานของวัดไม่มีฐานชุกชีรองรับเหมือนพระประธานในวัดอื่นๆ เคยมีราษฎร์สร้างฐานชุกชี และ อัญเชิญพระประธานขึ้นประดิษฐาน แต่ปรากฏว่าพยายามอย่างไรก็ยกไม่ขึ้นจึงเรียกสืบต่อกันว่า “พระเจ้านั่งดิน” “พระเจ้านั่งดิน” สันนิษฐานว่าสร้างตั้งแต่ครั้งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ น่าจะมีอายุกว่า ๒๕๐๐ ปี ในการสร้างใช้เวลา ๑ เดือน ๗ วัน จึงแล้วเสร็จ

สัมภาษณ์นาย จันทร์ ขันธสีมา ไวยาวัจกรวัดพระนั่งดิน