วันอาทิตย์ ที่ 20 เดือนกันยายน คศ.2020

ร.4 พัน.1 จัด กพ. พร้อมรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร เข้าดำเนินการให้การช่วยเหลือในการแจกจ่ายน้ำอุปโภค – บริโภค

เมื่อ 10 ส.ค. 63 ร.4 พัน.1 จัด กพ. พร้อมรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ร่วมกับ อบต.หนองยายดา อ.ทัพทัน จว.อ.น. เข้าดำเนินการให้การช่วยเหลือในการแจกจ่ายน้ำอุปโภค – บริโภค ในพื้นที่ ม.8 ต.หนองยายดา อ.ทัพทัน จว.อ.น. และส่วนกลางของชุมชน โดยมีจำนวนน้ำในการแจกจ่ายทั้งสิ้น 24,000 ลิตร ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

11:56 Nara@Isara Christian รูป