วันอาทิตย์ ที่ 20 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

“ ไม่ทิ้งประชาชน ” กองพันทหารม้าที่ 28 พร้อม ผู้นำหมู่บ้าน ส่วนราชการอำเภอหล่มสัก ลงพื้นที่มอบสิ่งของให้ผู้ป่วยติดเตียง หมอทหารตรวจสุขภาพ นำชุดช่างทหารจิตอาสา เตรียมสร้างบ้านให้หลังใหม่…

“ ไม่ทิ้งประชาชน ” กองพันทหารม้าที่ 28 พร้อม ผู้นำหมู่บ้าน ส่วนราชการอำเภอหล่มสัก ลงพื้นที่มอบสิ่งของให้ผู้ป่วยติดเตียง หมอทหารตรวจสุขภาพ นำชุดช่างทหารจิตอาสา เตรียมสร้างบ้านให้หลังใหม่…

ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 นำทหารจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ ส่วนราชการ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยระหงส์, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง, อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลปากช่อง ลงพื้นที่มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค – – บริโภค ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งเป็นผู้ยากไร้มีฐานะยากจน พร้อมทั้งจัด ชุดทหารเสนารักษ์เข้าตรวจรักษาอาการป่วยเบื้องต้น ให้กับ นายอุดร จำปาศักดิ์ อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 29 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยระหงส์ ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากไร้ เนื่องจากมีอาการป่วยจากเส้นเลือดในสมองแตก อาศัยอยู่เพียงลำพัง 2 คน กับนางสาว วนิดา จำปาศักดิ์ อายุ 20 ปี ซึ่งเป็นบุตรสาวและเป็นผู้ดูแล

ในการนี้ กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 ได้นำชุดช่างทหารจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” จับมือกับผู้นำชุมชน, ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ช่วยกันรื้อถอนบ้านหลังเดิม เพื่อทำการปรับสภาพหน้าดิน และดำเนินการก่อสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับครอบครัวนี้ให้แล้วเสร็จต่อไป

#เราจะไม่ทอดทิ้งพี่น้องประชาชนคนไทย
15:05 Nara@Isara Christian รูป