วันอาทิตย์ ที่ 20 เดือนกันยายน คศ.2020

ยโสธร”วชช.ยโสธรจัดไหว้ครู/รับน้องใหม่”

ยโสธร”วชช.ยโสธรจัดไหว้ครู/รับน้องใหม่”
ที่ห้องประชุมชั้น 2 วิทยาลัยชุมชนยโสธร ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

วันที่ 9 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร มอบหมายให้ นายสุวัฒน์ จิตต์จันทร์ รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและรับน้องใหม่ ของวิทยาลัยชุมชนยโสธร ประจำปีการศึกษา 2563

โดยมี นายชัยวิวัฒน์ วงศสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร ให้การต้อนรับพร้อมคณะครูอาจารย์ อาจารย์พิเศษให้การต้อนรับ ในการนี้จัดให้มีการประกวดพานไหว้ครูสวยงามและสื่อสร้างสรรค์ พร้อมมีการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษามีผู้ลงสมัครทั้งสิ้น 11 คน เป็นตัวแทนของหน่วยจัดการศึกษาแต่ละอำเภอและในการลงคะแนนครั้งนี้จัดให้มีการลงคะแนนแบบลับ 1 คน1 สิทธิ์ ใช้การกาบัตรเลือกตั้งในการลงคะแนน นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมการรับน้องใหม่แบบสร้างสรรค์ สร้างความสนุกสนานและมีความสุขร่วมกัน วิทยาลัยชุมชน สร้างคน สร้างงาน พัฒนาอาชีพ

//พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร รายงาน