วันอาทิตย์ ที่ 20 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพล จิตอาสาฯ ร่วมกิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ อ.แม่สาย จว.เชียงราย

กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพล จิตอาสาฯ ร่วมกิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ อ.แม่สาย จว.เชียงราย


เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 06.30 น. กองร้อยทหารม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพลจิตอาสาฯ ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ, ผู้นำหมู่บ้าน/ผู้นำชุมชน, อาสาสมัครกิจการพลเรือน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน และถนนเส้นทางภายในหมู่บ้าน ณ บ.เหมืองแดงใต้ หมู่ 1 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จว.เชียงราย


ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส#

13:38 จ.ทนงศักดิ์ จนท.ปชส. รูป