วันเสาร์ ที่ 26 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

“รองอดิศร” ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสันมหาพน อ.แม่แตงเชียงใหม่

“รองอดิศร” ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสันมหาพน อ.แม่แตงเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอดิศร กำเนิดศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสันมหาพน โดยมีนางภัทราวดี สุทธิธนกูล นายอำเภอแม่แตง พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพนและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมแจกถุงยังชีพ ณ เทศบาลตำบลสันมหาพน ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง