วันเสาร์ ที่ 26 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จนท.ปชส. กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพล จิตอาสาฯ ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก จำนวน 10,000 ต้น ในพื้นที่ อ.เชียงแสน จว.เชียงราย

จนท.ปชส. กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพล จิตอาสาฯ ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก จำนวน 10,000 ต้น ในพื้นที่ อ.เชียงแสน จว.เชียงราย


เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. กองร้อยทหารม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพลจิตอาสาฯ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ, องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอยสะโง้ะ, คณะครู/นักเรียน โรงเรียนบ้านดอยสะโง้ะ, กำนัน, ผู้นำหมู่บ้าน/ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสาฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยร่วมกันปลูกหญ้าแฝก จำนวน 10,000 ต้น บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ ในพื้นที่ ประมาณ 7 ไร่ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ บ.สะโง้ หมู่ 7 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จว.เชียงราย


ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส#

13:55 จ.ทนงศักดิ์ จนท.ปชส. รูป