วันอาทิตย์ ที่ 20 เดือนกันยายน คศ.2020

ร้อยเอ็ด/… พลเรือ.ตรี. ดุลยพัฒน์ ลอยรัตน์ เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษก เทวาภิเษก ผ้ายันต์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ วัดโนนสะอาด ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด/…
พลเรือ.ตรี. ดุลยพัฒน์ ลอยรัตน์ เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษก เทวาภิเษก ผ้ายันต์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ วัดโนนสะอาด ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

เมื่อเวลา 19.29 น. วันที่ 10 สิงหาคม 2563 พลเรือตรี ดุลยพัฒน์ ลอยรัตน์ เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษก เทวาภิเษก พระบรมรูป เหรียญ และผ้ายันต์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ วัดโนนสะอาด ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีพระครูวิสาลธรรมวิจิตร เจ้าคณะตำบลขอนแก่นเขต 2 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ข้าราชการทหารเรือ คหบดี และพุทธศาสนิกชน ชาวตำบลขอนแก่น เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
การจัดพิธีพุทธาภิเษก เทวาภิเษก พระบรมรูป เหรียญ และวัตถุมงคลอื่นๆ ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ที่ วัดโนนสะอาด ในครั้งนี้เพื่อมอบให้เป็นที่ระลึกแก่คณะเจ้าภาพในการร่วมสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และแก่ผู้มาร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเททองหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563
การจัดพิธีในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 3 โดยมีพระเถราจารย์ร่วมอธิษฐานจิต ประกอบด้วย พระครูวิสาลธรรมวิจิตร เจ้าคณะตำบลขอนแก่นเขต 2 พระครูคำภีร์สราภิวัฒน์ เจ้าคณะตำบลสะอาดสมบูรณ์เขต 2 และพระครูปลัดทองใบ สุปภาโส เจ้าอาวาสวัดโนนสะอาด พร้อมด้วยพระพิธีธรรมอีก 4 รูป เพื่อนำวัตถุมงคลมอบให้เป็นที่ระลึกแก่ผู้มาร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี…

ดำเนิน พรมไชยา/รายงาน