วันเสาร์ ที่ 19 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมการ เข้าร่วมกิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบเยาวชน

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 07.30 นาฬิกา คณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมการ เข้าร่วมกิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบเยาวชน

ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวปฏิญาณตนร่วมกับนักเรียน จากนั้น พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ได้กล่าวเปิดงานและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
โอกาสนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภา ยังได้ร่วมมอบสิ่งของเครื่องใช้ ได้แก่ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ มอบเครื่องสูบน้ำสำหรับสูบน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรของโรงเรียน พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร มอบอุปกรณ์ทางการเกษตร พลเอก ประสาท สุขเกษตร มอบหน้ากากอนามัย นางเบญจรัตน์ จริยธาราสิทธิ์ มอบไก่พื้นเมือง จำนวน 2 ชุด โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว เป็นผู้รับมอบ นอกจากนี้ ได้มอบรองเท้าผ้าใบ ถุงเท้า และอาหารว่าง ให้แก่นักเรียน จำนวน 500 คน

และโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ จังหวัดชลบุรี ได้ร่วมมอบอุปกรณ์เครื่องเขียน ตามลำดับ
นอกจากนี้ ได้ร่วมพบปะกับผู้บริหาร คณะครูและคณะกรรมการสภานักเรียน ณ ห้องประชุมจิตอาสา อาคารจิตอาสา ชั้น 2 เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มเยาวชน และเยี่ยมชมกิจกรรมของนักเรียน ดังนี้
กลุ่มที่ 1 กิจกรรมสภานักเรียน เยี่ยมชมหอพัก และความเป็นอยู่ของนักเรียน
กลุ่มที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามหลักศาสตร์พระราชา
กลุ่มที่ 3 กิจกรรมกีฬาวู๊ดบอลของโรงเรียน
ทั้ง 3 กลุ่ม ยังได้เยี่ยมชมกิจกรรมยุวชนทหารอีกด้วย
ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ร่วมกับ จิตอาสากลุ่ม CARAVANVOLUNTEER SPIRIT และรองนายกเทศมนตรี

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน