ณ วัดอรัญญวาสี อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ วัดอรัญญวาสี อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย คณะอนุกรรมาธิการด้านการศาสนา ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม

วุฒิสภา นำโดย พลตำรวจโท ศานิตย์ มหถาวร ประธานคณะอนุกรรมาธิการนำคณะเข้ากราบนมัสการพระกิตติสารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย (ธ) เพื่อขอคำแนะนำแนวทางการบริหารจัดการศาสนสถาน
ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของทางราชการ

จากนั้น คณะได้สักการะพระธาตุบังพวน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย และกราบนมัสการพระครูภาวนาเจติยาภิบาล (พระอาจารย์ทวี มหาวีโร) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุบังพวน เพื่อขอคำแนะนำแนวทางการบริหารจัดการวัด และสักการะพระธาตุหล้าหนอง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย พร้อมทั้งพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกรรมการพระธาตุหล้าหนอง เกี่ยวกับการบริหารจัดการศาสนสถานพระธาตุหล้าหนอง

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน