ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ให้การรับรอง นางซาราห์ เทย์เลอร์ (H.E. Mrs. Sarah Taylor) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งแคนาดาประจำประเทศไทย

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น 25 อาคารสุขประพฤติ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ให้การรับรอง นางซาราห์ เทย์เลอร์ (H.E. Mrs. Sarah Taylor) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งแคนาดาประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ โดยมี
นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง และนางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ ร่วมให้การรับรอง

ประธานวุฒิสภา กล่าวถึงความสัมพันธ์ของไทยและแคนาดาว่า มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันมาเป็นเวลา 59 ปี โดยเฉพาะในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งทั้งสองประเทศให้ความสนับสนุนซึ่งกันและกันด้วยดีเสมอมา และน่ายินดีที่รัฐสภาของทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น โดยมีการจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาระหว่างกันขึ้น เพื่อจะได้มีโอกาสพบปะหารือ แลกเปลี่ยนการเยือน ความคิดเห็น และประสบการณ์ต่าง ๆ ระหว่างกัน นอกจากนี้ รัฐสภาของทั้งสองประเทศยังได้มีความร่วมมือระหว่างกันผ่านโครงการอบรมงานด้านรัฐสภาสำหรับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงที่มีความเชี่ยวชาญงานด้านรัฐสภาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน สำหรับความร่วมมือทางทวิภาคีด้านการค้า การลงทุน แคนาดาเป็นประเทศที่ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของไทย

นอกจากนี้ ไทยยังเป็นประเทศคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ของแคนาดาในประเทศภูมิภาคอาเซียน สำหรับความสัมพันธ์ทางด้านการท่องเที่ยวทั้งสองประเทศต่างเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวนิยมท่องเที่ยวอันดับต้น ๆ ของโลกเช่นกัน ปัจจุบันไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ดี โดยรัฐบาลได้เริ่มเปิดการท่องเที่ยวภายในประเทศแบบวิถีใหม่ รวมทั้งความสัมพันธ์ด้านการศึกษา แคนาดาได้จัดโครงการสนับสนุนการศึกษาและวิจัยระยะสั้น 4-8 เดือนให้แก่นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัยในภูมิภาคอาเซียนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและแคนาดาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ประเทศไทยพร้อมสนับสนุนความร่วมมือกับแคนาดา โดยเฉพาะด้านการค้า การลงทุน การศึกษาและการท่องเที่ยว ทั้งนี้ เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน