ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ

วุฒิสภา นำโดย พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ประธานคณะกรรมาธิการ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับประเด็น 1) โครงการทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ 2) การรับแจ้งความร้องทุกข์ทุกท้องที่ 3) การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจค้น จับกุม และการบันทึกภาพ และเสียงในการสอบคำให้การการสอบสวน 4) การตรวจสอบถ่วงดุลในระบบการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจและพนักงานอัยการ และ 5) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาในชั้นการสอบสวนตามพระราชบัญญัติ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 จากนั้น ศึกษาดูงานและรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือการสกัดกั้นยาเสพติดบริเวณลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย

นอกจากนี้ พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย ประธานที่ปรึกษาและคณะกรรมาธิการ ศึกษาดูงาน ณ ศาลจังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาตามแผนปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรม การประเมินความเสี่ยง การปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) และการดำเนินการกรณีผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาหลบหนี

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน