พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ประธานคณะกรรมาธิการศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Gastronomy Tourism ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา

นำโดย พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ประธานคณะกรรมาธิการศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Gastronomy Tourism ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน แนวทางแก้ไขปัญหา รวมทั้งแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

โดยมี ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ
จากนั้น ศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การสาธิตนวดแผนไทย การสาธิตผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ณ วัดอินทราวาส

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน