คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก

นำโดย พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง (หัวหน้าคณะ) ลงพื้นที่รับฟังข้อมูลและตรวจสอบการดำเนินงานโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ณ พื้นที่จัดสรร หมู่ที่ 6 บ้านวังไทร ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคและบริโภคของประชาชนในชุมชนบ้านวังไทร ตำบลเขาพระ

จากนั้น คณะได้เยี่ยมชมแปลงสาธิตวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มผู้ผลิตเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์ หมู่ที่ 5 บ้านเขาทุเรียน ตำบลเขาพระ พร้อมมอบวัสดุและอุปกรณ์ที่ชุมชนต้องการ เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาต่อยอดการประกอบอาชีพเกษตรอินทรีย์ของชุมชนบ้านเขาทุเรียน ให้พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน