วันเสาร์ ที่ 19 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ส.ว. ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะการดำเนินงานโครงการโซลาร์เซลล์ และเยี่ยมชมการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้กระบวนการถักทอผ้าไหมของไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ส.ว. ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะการดำเนินงานโครงการโซลาร์เซลล์ และเยี่ยมชมการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้กระบวนการถักทอผ้าไหมของไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ รองประธานกรรมการฯ คนที่หนึ่ง ลงพื้นที่โรงเรียนศรีแสงธรรม บ้านดงดิบ อำเภอโขงเจียม เพื่อพบปะรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการโซลาร์เซลล์ โดยมี นายปรีดา อุ่นอุดม นายอำเภอโขงเจียม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำส่วนท้องถิ่น และชาวบ้านในพื้นที่ ให้การต้อนรับ
พระครูวิมลปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม ได้บรรยายวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโรงเรียนที่มุ่งมั่นหาคำตอบในการแก้ปัญหาเรื่องความขาดแคลน โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรม และเทคโนโลยีมาผสมผสานเพื่อเป็นต้นแบบในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดความสมดุลต่อชีวิต สิ่งแวดล้อม และการผลิตคนดี มีคุณภาพเข้าสู่สังคม

โอกาสนี้ ทางคณะฯ ได้ถวายปัจจัยจำนวน 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการอบรมโซลาร์เซลล์เบื้องต้นของโรงเรียนศรีแสงธรรม บ้านดงดิบ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นเงินสนับสนุนของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
สำหรับการดำเนินงานโครงการโซลาร์เซลล์แหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนที่สำคัญของประเทศ ซึ่งทางโรงเรียนได้เป็นต้นแบบของการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ภายในโรงเรียน ทั้งในด้านการประหยัดพลังงาน ลดการพึ่งพาพลังงานจากเชื้อเพลิง และยังเป็นสื่อการสอนให้กับนักเรียนภายในโรงเรียน รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ อีกด้วย

จากนั้น ในเวลา 14.30 นาฬิกา คณะฯ เดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์ผ้าบ้านคำปุน อำเภอวารินชำราบ เพื่อเยี่ยมชมศิลปะในการทอผ้าท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อของจังหวัด ซึ่งเป็นทั้งแหล่งผลิตและแหล่งเรียนรู้กระบวนการถักทอผ้าไหมของไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน