ณ บริษัท วี แอนด์ พี เฟร็ชฟูดส์ จำกัด อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน คณะกรรมาธิการการพลังงาน

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ บริษัท วี แอนด์ พี เฟร็ชฟูดส์ จำกัด อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา

นำโดย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมาธิการ ศึกษาดูงานบริษัท วี แอนด์ พี เฟร็ชฟูดส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการฟาร์มที่ผลิตสุกรแบบครบวงจรและนำมูลสุกรมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน โดยมี ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัท ให้การต้อนรับ
โอกาสนี้ คณะกรรมาธิการ ได้รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการดำเนินการของบริษัท พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ตลอดจนดูงานภายในฟาร์มซึ่งได้รับทราบข้อมูลสำคัญในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการนำมูลสุกรมาใช้ประโยชน์ด้านพลังงานด้วยการนำมาผลิตเป็นแก๊สชีวภาพเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองภายในฟาร์ม และกากมูลสุกรสามารถนำมาผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพเพื่อเกษตรกรรม สำหรับการบริหารจัดการน้ำที่ใช้ภายในฟาร์ม บริษัทได้มีระบบบำบัดน้ำที่สามารถใช้น้ำหมุนเวียนภายในฟาร์มได้ทั้งหมด ไม่มีการปล่อยน้ำเสียออกสู่ภายนอกและไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่่งถือเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน