วันอาทิตย์ ที่ 20 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ กรมการขนส่งทางบก กรุงเทพฯ คณะอนุกรรมการศึกษาเสนอแนะแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ กรมการขนส่งทางบก กรุงเทพฯ คณะอนุกรรมการศึกษาเสนอแนะแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน วุฒิสภา นำโดย นายทวีวงษ์ จุลกมนตรี ประธานคณะอนุกรรมการ

ร่วมประชุมและติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนของกรุงเทพมหานคร พร้อมรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานของกรมการขนส่งทางบก ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย

จากนั้น ได้เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS โดยมี นายยงยุทธ นาคแดง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกฝ่ายวิชาการ และผู้บริหารของกรมการขนส่งทางบก ให้การต้อนรับ

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน