ณ บ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

วันที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ บ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง คณะอนุกรรมาธิการด้านทรัพยากรธรรมชาติทางบก ในคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วุฒิสภา นำโดย พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ศึกษาดูงานและประชุมหารือร่วมกับนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นเกี่ยวกับการจัดการที่ดินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดลำปาง

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน