คณะอนุกรรมาธิการด้านทรัพยากรธรรมชาติทางบก ในคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา คณะอนุกรรมาธิการด้านทรัพยากรธรรมชาติทางบก ในคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วุฒิสภา นำโดย
พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการป่าชุมชนบ้านสามขา อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ที่มีการดำเนินงานมากว่า 20 ปี และได้รับรางวัล “ลูกโลกสีเขียว”

ซึ่งถือว่าเป็นชุมชนตัวอย่างที่เข้มแข็งในการจัดการทรัพยากรน้ำ โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน