วันเสาร์ ที่ 26 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 38 กองพันทหารม้าที่ 15 นำทหารจิตอาสาภัยพิบัติ เร่งฟื้นฟูบ้านเรือนราษฎร ..หลังน้ำลด และขนย้ายสิ่งของในพื้นที่ประสบอุทกภัย

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 38 กองพันทหารม้าที่ 15 นำทหารจิตอาสาภัยพิบัติ เร่งฟื้นฟูบ้านเรือนราษฎร ..หลังน้ำลด และขนย้ายสิ่งของในพื้นที่ประสบอุทกภัย

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 38 นำทหารจิตอาสาภัยพิบัติ กองพันทหารม้าที่ 15 กรมทหารม้าที่ 2 ลงพื้นที่ออกช่วยเหลือประชาชนในการขนย้ายสิ่งของประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัย ในพื้นที่บ้านบุญยืน หมู่ที่ 4 ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ขึ้นไปไว้ที่สูงในที่ปลอดภัย เนื่องจากมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่อำเภอเวียงสา จำนวนหลายหลังคาเรือน

และ ทหารจิตอาสาภัยพิบัติ กองพันทหารม้าที่ 15 กรมทหารม้าที่ 2 ร่วมทำการฟื้นฟูทำความสะอาดที่พักอาศัยบ้านเรือนราษฎร ภายหลังระดับน้ำลดลงในพื้นที่บ้านกลางเวียง หมู่ที่ 3 ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน