วันเสาร์ ที่ 26 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กองพันทหารม้าที่ 15 นำทหารจิตอาสา รถบรรทุกน้ำจับมือ ส่วนราชการมเร่งทำความสะอาดฟื้นฟูบ้านเรือนราษฎรในอำเภอเวียงสา

กองพันทหารม้าที่ 15 นำทหารจิตอาสา รถบรรทุกน้ำจับมือ ส่วนราชการมเร่งทำความสะอาดฟื้นฟูบ้านเรือนราษฎรในอำเภอเวียงสา

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 38 นำทหารจิตอาสาภัยพิบัติกองพันทหารม้าที่ 15 กรมทหารม้าที่ 2 พร้อมด้วยรถบรรทุกน้ำขนาด 10,000 ลิตร ร่วมกับ หน่วยงานราชการ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่

เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ทำการฉีดล้างชะล้างดินโคลน, ทำความสะอาดฟื้นฟูบ้านเรือนที่พักอาศัยของราษฎรภาย หลังระดับน้ำลดลงกลับเข้าสู่ภาวะปกติในพื้นที่บ้านกลางเวียง และบ้านดอนแท่น ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน