วันเสาร์ ที่ 19 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

คณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภาจัดกิจกรรม “การพูดคุยระหว่างสมาชิกวุฒิสภา” (Morning Talk) ครั้งที่ 7

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 202 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภาจัดกิจกรรม “การพูดคุยระหว่างสมาชิกวุฒิสภา” (Morning Talk) ครั้งที่ 7

โดยมี นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เป็นประธานในการพูดคุยครั้งนี้ และมีสมาชิกวุฒิสภา เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับในวันนี้มีการพูดคุยเรื่อง “การแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 กับอนาคตการเมืองไทย” โดยมี พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช และนายคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา เป็นผู้นำในการพูดคุย ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกวุฒิสภาได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ต่าง ๆ ระหว่างกันในบรรยากาศที่ไม่เป็นทางการก่อนเข้าร่วมการประชุมวุฒิสภา

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน