ณ ห้องอาหารอายัธ อะบาโลน โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-รัสเซีย

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 18.30 นาฬิกา ณ ห้องอาหารอายัธ อะบาโลน โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-รัสเซีย

นำโดย พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช สมาชิกวุฒิสภา
ในฐานะประธานกลุ่มมิตรภาพ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ H.E. Mr. Evgeny Tomikhin เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยและคณะ โดยมี นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา

คนที่สอง ร่วมเป็นเกียรติด้วย
โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-รัสเซีย ในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสหพันธรัฐรัสเซีย ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ลดลง

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน