นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกวุฒิสภา ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนางานวิชาการเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านต่างประเทศ”

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกวุฒิสภา ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนางานวิชาการเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านต่างประเทศ”

ร่วมกับนายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และรศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การเสวนาครั้งจัดขึ้นภายใต้โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถและจัดทำเอกสารวิชาการเพื่อรองรับและสนับสนุนภารกิจด้านต่างประเทศของสมาชิกและบุคคลในวงงานนิติบัญญัติ

จัดโดยสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประเภทวิชาการที่ปฎิบัติงานด้านต่างประเทศ และตัวแทนผู้ปฎิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคคลากรในวงงานรัฐสภา จำนวน 125 คน

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน