นางสุนี จึงวิโรจน์ สมาชิกวุฒิสภา มอบอุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรคและหน้ากากอนามัย เพื่อใช้ในกิจกรรมของวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 11.20 นาฬิกา ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารสุขประพฤติ นางสุนี จึงวิโรจน์ สมาชิกวุฒิสภา มอบอุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรคและหน้ากากอนามัย

เพื่อใช้ในกิจกรรมของวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบด้วย เจลแอลกอฮอล์ จำนวน 300 ขวด เจลแอลกอฮอล์แบบหลอด จำนวน 400 หลอด หน้ากากอนามัย จำนวน 100 กล่อง และน้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน 4 แกลลอน โดยมี นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา และผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมรับมอบ

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน