วันเสาร์ ที่ 19 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

วุฒิสภา จัดสัมมนา หัวข้อ “การเสริมสร้างธรรมาภิบาลกับคนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านทุจริต”

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต คณะอนุกรรมาธิการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ในคณะกรรมาธิการตรวจสอบเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา จัดสัมมนา หัวข้อ “การเสริมสร้างธรรมาภิบาลกับคนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านทุจริต” โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลกับเยาวชน ซึ่งถือเป็นบุคคลรุ่นใหม่ อันเป็นกำลังสำคัญของชาติ และถือเป็นแนวทางอันดับแรกในการเพิ่มมาตรการต่อต้านกระบวนการทุจริตในทุกรูปแบบ

ทั้งในองค์การภาครัฐและภาคเอกชน ให้นำไปสู่ภาคปฎิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป รวมถึงเพื่อรับทราบความคิดเห็นของเยาวชนในเรื่องการทุจริตและแนวมาตรการต่อต้านการทุจริต ซึ่งในการสัมมนาดังกล่าว กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมปลายทั้งสิ้น 300 คน

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน