วันเสาร์ ที่ 19 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ วุฒิสภา คณะที่ 1 นำโดย พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ประธานคณะกรรมาธิการ เดินทางไปศึกษาดูงานในประเด็นดังต่อไปนี้

1) โครงการทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ
2) การรับแจ้งความร้องทุกข์ทุกท้องที่
3) การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจค้น จับกุม และการบันทึกภาพและเสียงในการสอบคำให้การการสอบสวน
4) การตรวจสอบถ่วงดุลในระบบการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจและพนักงานอัยการ
5) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาในชั้นการสอบสวนตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562

คณะที่ 2 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ศาลจังหวัดขอนแก่น นำโดย นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม ประธานคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปประเทศด้านการกฎหมายฯ เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
การปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาตามแผนปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรม การประเมินความเสี่ยง การปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM) และการดำเนินการกรณีผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาหลบหนี

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน