วันอาทิตย์ ที่ 20 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยนายสมชาย หาญหิรัญ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่สาม ลงพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อหารือร่วมกับ นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน โดยได้รับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรับฟังสรุปความคืบหน้าการดำเนินงาน ในประเด็นการบริหารจัดการน้ำ การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การเตรียมการรับอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม

ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน
จากนั้น เดินทางไปยังอำเภอบ้านหลวง โดยมี นายชัยพล โรจนวิสิฐ นายอำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ให้การต้อนรับ และรายงานการความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) และได้พบปะประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ คทช. ทั้งนี้ ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการลงพื้นที่ คณะกรรมการฯ จะนำไปดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน