ณ การท่าเรือแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ การท่าเรือแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา นำโดย

พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการ ได้เดินทางศึกษาดูงาน เพื่อรับฟังการบรรยายสรุป และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการท่าเรือที่อยู่ภายใต้การกำกับ ดูแลของการท่าเรือแห่งประเทศไทย

และรับทราบแผนการพัฒนาท่าเรือกรุงเทพให้เป็นท่าเรือที่สนับสนุนกิจกรรมของท่าเรือแหลมฉบัง รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณท่าเรือและจุดเชื่อมต่อทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ (S1) โดยมี เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยและผู้บริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน