วันเสาร์ ที่ 19 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 13.45 นาฬิกา วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) คณะที่ 1 นำโดย

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการ พร้อมด้วย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง และคณะกรรมการ เดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร เพื่อพบปะพี่น้องประชาชน พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ส่วนราชการ และภาคประชาสังคมในพื้นที่ อ.ภูพาน อ.เต่างอย อ.ศรีสุพรรณ และ อ.โพนนาแก้ว โดยมีนายวิวัฒน์ เตชจินดาวงศ์ นายอำเภอภูพาน กล่าวต้อนรับ
โอกาสนี้ คณะกรรมการเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนร่วมเสนอความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ดังนี้

1.เสนอขอบ่อบาดาลเพื่อนำน้ำมาใช้การเกษตร และบรรเทาปัญหาน้ำแล้งบริเวณ อ.ภูพาน
2.ต้องการให้มีการผลักดันโครงการสร้างแพ สร้างหาดบริเวณเขื่อนน้ำพุง เพื่อให้ประชาชนมีรายได้และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
3.เสนอให้มีการติดตามความคืบหน้า การรื้อถอน ศาลาทรงงานฯ ที่มีความทรุดโทรม
4.เสนอให้มีการขุดคลองอ่างเห็บน้ำห้วยขี้หิน เนื่องจากมีความตื้นเขิน
5.ต้องการให้มีการสร้างฝายทดน้ำหรือทำนบน้ำที่สามารถกักเก็บน้ำได้ บริเวณน้ำพุง ต.กกปลาซิล
6.ต้องการเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำ ห้วยโท-ห้วยยาง เนื่องจากตรงกลางเป็นพื้นที่ตื้นเขิน
7.ต้องการให้สร้างโรงสูบน้ำไฟฟ้า ลำห้วงยาง หมู่ 2 ต.เหล่าโพนค้อ และทำการวางท่อ ผ่านพื้นที่การเกษตร
8.เสนอให้ประชาชนสามารถเข้าใช้พื้นที่ในพื้นที่ของกรมอุทยานแห่งชาติได้
ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภาจะได้นำมาวิเคราะห์และดำเนินการ
ตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน