วันเสาร์ ที่ 19 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ สวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ สวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา

นำคณะกรรมาธิการ เข้ากราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดธารน้ำไหล เพื่อพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความมั่นคงของศาสนา การบริหารจัดการของวัด ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี และวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน