นายณรงค์ รัตนานุกูล เลขานุการคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการประกันสังคม เดินทางไปศึกษาดูงาน

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา คณะอนุกรรมาธิการด้านการประกันสังคม ในคณะกรรมาธิการการแรงงาน

วุฒิสภา นำโดย นายณรงค์ รัตนานุกูล เลขานุการคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการประกันสังคม เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน