วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการ พร้อมด้วย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง และคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา เข้าร่วมประชุมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน องค์กรภาคสังคม ณ ห้องประชุมโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ โดยคณะสมาชิกวุฒิสภาร่วมหารือและฟังความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ได้แก่

1.ความคืบหน้าประเด็นข้อร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จากการลงพื้นที่ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เมื่อวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2562
2.แผนการช่วยเหลือประชาชนตาม พ.ร.ก. 1 ล้านล้านบาทของจังหวัดกาฬสินธุ์
3.การดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากภาครัฐ ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
4.การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
โอกาสนี้ คณะกรรมการได้มอบเงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์พี่น้องประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบปั้มด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์ลุ่มน้ำสนามบินน้ำบ้านไชยอุดม หมู่ที่ 5 ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด อีกด้วย

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน