วันอาทิตย์ ที่ 20 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายอภิชาต โตดิลกเวชช์ ร่วมกับ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ วัดสัมฤทธิบุญ อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา

นำโดย นายอภิชาต โตดิลกเวชช์ ร่วมกับ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) นำโดย นายกล้านรงค์ จันทิก สมาชิกวุฒิสภา ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา

ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพพร้อมเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 300 ชุด ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน