คณะอนุกรรมาธิการด้านการประกันสังคม ในคณะกรรมาธิการการแรงงาน

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 คณะอนุกรรมาธิการด้านการประกันสังคม ในคณะกรรมาธิการการแรงงาน

วุฒิสภา นำโดย นายณรงค์ รัตนานุกูล เลขานุการคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการประกันสังคม เดินทางศึกษาดูงาน ณ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน