คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

นำโดย นายกล้านรงค์ จันทิก สมาชิกวุฒิสภา ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ ในฐานะหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ร่วมประชุมกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในประเด็นการขยายพื้นที่รันเวย์ของท่าอากาศยานแพร่

การบริหารจัดการแหล่งน้ำ โดยมี นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ร่วมให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการลงพื้นที่ คณะกรรมการฯ จะนำไปดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน