วันเสาร์ ที่ 19 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ให้การรับรอง นายเหวียน หาย บั่ง (H.E. Mr. Nguyen Hai Bang) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย เพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น 25 อาคารสุขประพฤติ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ให้การรับรอง นายเหวียน หาย บั่ง (H.E. Mr. Nguyen Hai Bang) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย เพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่

โดยมีนางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ ร่วมให้การรับรอง
ประธานวุฒิสภา กล่าวถึงความสัมพันธ์ของไทยและเวียดนามว่า มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันมาเป็นเวลา 44 ปี โดยเฉพาะความสัมพันธ์ด้านนิติบัญญัติ ซึ่งได้มีการจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาระหว่างกันขึ้น เพื่อจะได้มีโอกาสพบปะหารือ แลกเปลี่ยนการเยือน ความคิดเห็น และประสบการณ์ต่างๆ ระหว่างกัน และไทยยังเป็นหุ้นส่วนการค้าสูงสุดของเวียดนามในอาเซียน ในขณะที่เวียดนามเป็นคู่ค้าสำคัญลำดับที่ 5 ของไทยในโลก และลำดับที่ 2 ของไทยในกลุ่มอาเซียน

สำหรับความสัมพันธ์ทางด้านการท่องเที่ยว ทั้งสองประเทศต่างเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวนิยมท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของโลกเช่นกัน โดยภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ไทยและเวียดนามควรมีการร่วมมือในด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะเชื่อมโยงในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกันต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน