วันเสาร์ ที่ 19 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 15.30 นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

นำโดย นายกล้านรงค์ จันทิก สมาชิกวุฒิสภา ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ ในฐานะหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโกมลผ้าโบราณ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ซึ่งพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวได้รวบรวมผ้าโบราณชนิดต่างๆของ “เมืองลอง” และผ้าโบราณของชุมชนใกล้เคียง มีการจัดพื้นที่แสดงนิทรรศการออกเป็น 5 ส่วน

ประกอบด้วย จิตรกรรมเวียงต้า ผ้าโบราณเมืองลอง ส่วนจัดแสดงผ้าซิ่นตีนจกจากแหล่งต่างๆ แสดงวิธีการเก็บผ้าโบราณ และส่วนของร้านค้าที่จัดจำหน่ายผ้าตีนจก โดยคณะกรรมการฯ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อคิดเห็นร่วมกับนายโกมล พานิชพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลโกมลผ้าโบราณ แหล่งรวบรวมผ้าซิ่นตีนจกที่มีอายุเก่าแก่นับร้อยปีแห่งนี้
ทั้งนี้ ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการลงพื้นที่ คณะกรรมการฯ จะนำไปดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน